2018

Påskeope frå 23.3. til 2.4.   

Dagleg ope frå 1.5.

Begrensa antal plassar, førehandsbestilling på telefon (+47) 91736597

VELKOMNE !

Vinter 2017/ 18

25.09.  Hausten er komen, og campingplassen er vinterstengd.

Hytter med dusj/wc kan leigast etter førehands avtale, fram til 01.12.17. 

Deretter held vi vinterstengte hytter fram til vinterferien. 

Det er tidleg påske i 2018, snømengd og vêrforhold avgjer om vi kan ha ope heile campingplassen.

Sommarope frå 1.mai.

Bassengopning

2017 : Bassenget opnar for dagleg drift. 24.juni. Dagleg ope kl.11.00-19.00 til skulestart.

Etter skulestart ettermiddagsope ved godt vær, og ope helga 19.-20.8.

Etter 20.8. Stengt

Vinter 2017

Campingplassen er stengt frå 24.9  2017.

Hyttene med dusj/wc er opne til 1.12. , vinterstengt i desember og januar, og opnar att til vinterferien 2018.  Nokre helger er alle hytter opptekne, og nokre helgar er stengt på grunn av private arrangement. Førehandstinging er difor å anbefale. Telefon (+47) 917 36 597

Vinter 2016

Campingplassen er vinterstengd fram til påske. Vi held ope for camping i påska, men det er ein del snø  som vanskeleggjer køyring til oppstillingsplassane. Kontakt oss  om du planlegg campingpåske på Byrkjelo.

Eit begrensa tal asfalterte oppstillingsplassar er disponible, høver for bubilar.

Hyttene med dusj/wc er opne, førehands tinging, vegen fram til hyttene er køyrbar.
 
Ordinær sesongopning er 1.mai-helga, dvs. fredag 29.april.Kul
 

Ny mva-sats i 2016

Det er no vedteke at mva-satsen for overnatting skal være 10 % frå 1.1.2016. Dette betyr justering av prisar på camping og hytter for komande sesong.

The tax for camping and cabins are increasing from 8 to 10 %, from 01.01.16. This means some adjustment of our rates for 2016.